FANDOM


The Star Knights are the elite forces of Cosmo Entelecheia.

S ClassEdit

Rank Name Allegiance Power Killed By
1 Zhuge Liang
2 Guan Yu
3 Xiahou Dun
4 Sima Yi
5 Zhang Fei
6 Zhao Yun
7 Zhou Yu
8 Cao Pi
9 Sun Ce
10 Ma Chao
11 Dian Wei
12 Zhou Tai
13 Huang Zhong
14 Kanmu Kurosaki
15 Sima Shi

A ClassEdit

Rank Name Allegiance Power Killed By
1 Lu Bu
2 Sima Zhao
3 Xiahou Yuan
4 Taishi Ci
5 Zhang Liao
6 Xu Zhu
7 Deng Ai
8 Ding Feng
9 Xu Huang
10 Lu Su
11 Lu Meng
12 Jiang Wei
13 Zhong Hui
14 Ma Dai
15 Huang Gai
16 Han Dang
17 Lu Xun
18 Cao Ren
19 Zhang He
20 Gan Ning
21 Wei Yan

B ClassEdit

Rank Name Allegiance Power Killed By
1 Zhang Chunhua
2 Dong Zhuo
3 Pang De
4 Xun Yu
5 Chao Lingshen
6 Wang Yi
7 Jia Chong
8 Jia Xu
9 Guan Ping
10 Meng Huo
11 Zhenji
12 Ling Tong
13 Zhang Bao
14 Guan Xing
15 Zhu Ran
16 Xingcai
17 Wen Yang
18 Guan Suo
19 Lian Shi
20 Yue Jin
21 Xiahou Ba
22 Zuo Ci
23 Pang Tong
24 Xiaoqiao

C ClassEdit

Rank Name Allegiance Power Killed By
1 Guo Jia
2 Xu Shu
3 Zhuge Dan
4 Guo Huai
5 Yueying
6 Yuan Shao
7 Wang Yuanji
8 Zhurong
9 Fa Zheng
10 Guan Yinping
11 Chen Gong
12 Zhang Jiao
13 Bao Sanniang
14 Sun Shangxiang
15 Li Dian
16 Diaochan
17 Yu Jin
18 Lu Lingqi
19 Cai Wenji
20 Daqiao
21 Tamaki
22 Koyomi
23 Liu Shan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.