FANDOM


HAMURA OTSUTSUKI

Classification Sage, Sensor
Birthday June 6
Gender Male
Age Deceased
Kekkei Genkai

Byakugan Byakugan

Byakugan Bankakyou Byakugan

Shikotsumyaku

Personal Status
Relatives

Kaguya Otsutsuki (Mother)

Hagoromo Otsutsuki (Brother)

Indra Otsutsuki (Nephew)

Asura Otsutsuki (Nephew)

Powers & Abilities
Nature Type

Yin Release Yin Release

Weapons Shakujo, Katana

Hamura Otsutsuki was the son of Princess Kaguya Otsutsuki and the brother of Hagoromo Otsutsuki.  Alongside his brother, he was one of the first humans to be born with chakra.

HistoryEdit

PersonalityEdit

AbilitiesEdit

Kami-Class Chakra LevelEdit

Master SwordsmanEdit

NinjutsuEdit

ShikotsumyakuEdit

Sealing NinjutsuEdit

Space-Time NinjutsuEdit

ByakuganEdit

Bankakyou ByakuganEdit

GenjutsuEdit

Shinigami ModeEdit

Six Paths Sage ModeEdit

Immense SpeedEdit

Immense DurabilityEdit

Immense EnduranceEdit

Genius IntellectEdit

PlotEdit

Part IIEdit

Final Battle ArcEdit

LegacyEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.